Chư vị Đại Hiệp thân mến,

Để giúp đỡ chư vị dễ dàng hơn trong hành trình phiêu bạt giang hồ trong Võ Lâm Returns, SohaGame xin được giới thiệu chuỗi sự kiện "Hồng Phúc Tề Thiên" ngày 03-05/01. Hi vọng những phần thưởng sự kiện có thể bớt đi được nhiều khó khăn cho chư vị.

Thời gian: 00:00 ngày 03/01 đến 23:59 ngày 05/01

Đối tượng: Tất cả máy chủ.

1. Tài Lộc

Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, người tích lũy nạp KNB đạt mức yêu cầu có thể nhận thưởng hoàn trả 

Phần Thưởng: Phần thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất mỗi ngày:

  • Máy chủ S1-14

ĐIỀU KIỆN

THƯỞNG

Tích lũy nạp 3,888 KNB

KNB*1188

Thần Nguyên Châu*4

Huyết Tinh*5

Túi Đá Hồn lv7*1

Dầu Chúc Phúc Siêu*5

  • Máy chủ S15-19

ĐIỀU KIỆN

THƯỞNG

Tích lũy nạp 2,888 KNB

KNB*888

Thần Nguyên Châu*3

Túi Bộ Đồ lv70*2

Túi Đá Hồn lv6*3

Phù c.hóa hoàn mỹ lv10*1


2. Tích Lũy Đăng Nhập

Nội dung: Tích lũy số ngày đăng nhập nhận định, nhận quà miễn phí

Phần Thưởng:

Điều Kiện

Quà

Tích lũy đăng nhập 1 ngày

Lễ*50, Dầu Chúc Phúc*10, Phù exp x3*1

Tích lũy đăng nhập 2 ngày

Lễ*100, Vòng Pet*10, Túi Đá Hồn lv3*1

Tích lũy đăng nhập 3 ngày

Lễ*200, Roi Ngựa*20, Đá Hồn HP lv5*1


3. Siêu Đãi Vàng

Nội dung: Nạp 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu có thể nhận Vàng hoàn trả

Phần Thưởng:

Yêu Cầu

Thưởng

Nạp 1 lần 30 KNB

Rương Vàng*1

Nạp 1 lần 60 KNB

Rương Vàng*2

Nạp 1 lần 150 KNB

Rương Vàng*5

Nạp 1 lần 300 KNB

Thỏi Vàng*1

Nạp 1 lần 600 KNB

Thỏi Vàng*2

Nạp 1 lần 1500 KNB

Thỏi Vàng*3, Bảo Hộ Phù*6

Nạp 1 lần 3000 KNB

Thỏi Vàng*4, Bảo Hộ Phù*18

Nạp 1 lần 6000 KNB

Thỏi Vàng*8, Bảo Hộ Phù*36

Nạp 1 lần 15000 KNB

Thỏi Vàng*20, Bảo Hộ Phù*90


4. Ghép Đá Hồn

Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, ghép đá hồn đạt cấp yêu cầu sẽ nhận quà

Mỗi mức thưởng có thể nhận nhiều lần

Phần Thưởng:

Điều kiện

Thưởng

Ghép thành công Đá Hồn lv5

Túi Đá Hồn lv3*2

Ghép thành công Đá Hồn lv6

Túi Đá Hồn lv4*2

Ghép thành công Đá Hồn lv7

Túi Đá Hồn lv5*2

Ghép thành công Đá Hồn lv8

Túi Đá Hồn lv6*2

Ghép thành công Đá Hồn lv9

Túi Đá Hồn lv7*2

Ghép thành công Đá Hồn lv10

Túi Đá Hồn lv8*2

Ghép thành công Đá Hồn lv11

Túi Đá Hồn lv9*2

Ghép thành công Đá Hồn lv12

Túi Đá Hồn lv10*2


5. Hoàn trả Cường Hóa

Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, cường hóa trang bị đạt cấp cộng yêu cầu có thể nhận thưởng

Mỗi mức thưởng có thể nhận nhiều lần

Phần Thưởng:

Điều kiện

Thưởng

Cường hóa thành công 1 trang bị +5

Dầu chúc phúc*2, Hình Giám Định*2

Cường hóa thành công 1 trang bị +8

Vòng Pet*5, Bảo Đồ*1

Cường hóa thành công 1 trang bị +10

Rương Bạch Hổ*1, Thanh Đan*3

Cường hóa thành công 1 trang bị +12

Túi Đá Hồn lv5*1, Hồn Tinh*4

Cường hóa thành công 1 trang bị +14

Túi Đá Hồn lv6*1, Hồn Tinh*8

Cường hóa thành công 1 trang bị +15

Thần Nguyên Châu*2, Hồn Tinh*10


6. Tặng 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Nội dung: Trong sự kiện Nạp 1 lần, quý đại hiệp sẽ nhận ngay khuyến mãi lên đến 50% KNB khi nạp thẻ vào game.

Phần Thưởng:

Thưởng nạp

Nạp 1 lần 30 KNB nhận thêm 15 KNB

Nạp 1 lần 60 KNB nhận thêm 30 KNB

Nạp 1 lần 150 KNB nhận thêm 75 KNB

Nạp 1 lần 300 KNB nhận thêm 150 KNB

Nạp 1 lần 600 KNB nhận thêm 300 KNB

Nạp 1 lần 1500 KNB nhận thêm 750 KNB

Nạp 1 lần 3000 KNB nhận thêm 1500 KNB

Nạp 1 lần 6000 KNB nhận thêm 3000 KNB

Nạp 1 lần 15000 KNB nhận thêm 7500 KNB

 

Võ Lâm Returns - Game kiếm hiệp với lối chơi kinh điển, 10 năm tái hiện

 
Tags: