Chư vị Đại Hiệp thân mến,

Để giúp đỡ chư vị dễ dàng hơn trong hành trình phiêu bạt giang hồ trong Võ Lâm Returns, SohaGame xin được giới thiệu chuỗi sự kiện "Hồng Phúc Tề Thiên" ngày 06-08/01. Hi vọng những phần thưởng sự kiện có thể bớt đi được nhiều khó khăn cho chư vị.

Thời gian: 00:00 ngày 06/01 đến 23:59 ngày 08/01

Đối tượng: Tất cả máy chủ.

 

1. Đăng Nhập Nhận Quà

Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập nhận quà miễn phí

Quà

Lễ*100, Roi Ngựa*10, Phù exp x2*1, Giấy Thông Hành*3


2. Siêu Giám Định

Nội dung: Nạp 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu có thể nhận Vàng hoàn trả

Yêu Cầu

Thưởng

Nạp 1 lần 30 KNB

Hình Giám Định*2

Nạp 1 lần 60 KNB

Hình Giám Định*4

Nạp 1 lần 150 KNB

Hình Giám Định*6, Thanh Đan*1

Nạp 1 lần 300 KNB

Hình Giám Định*12, Thanh Đan*2

Nạp 1 lần 600 KNB

Hình Giám Định*24, Thanh Đan*4

Nạp 1 lần 1500 KNB

Hình Giám Định*48, Thanh Đan*8, Thiên Linh Tỏa*4

Nạp 1 lần 3000 KNB

Hình Giám Định*96, Thanh Đan*16, Thiên Linh Tỏa*8

Nạp 1 lần 6000 KNB

Hình Giám Định*192, Thanh Đan*32, Thiên Linh Tỏa*16

Nạp 1 lần 15000 KNB

Hình Giám Định*288, Thanh Đan*48, Thiên Linh Tỏa*24, Linh Phách Đan*1


3. Phi Phong Vô Song

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nâng cấp thành công phi phong đạt cấp yêu cầu sẽ nhận quà

Mỗi mức thưởng có thể nhận nhiều lần

Điều kiện

Thưởng

Nâng cấp thành công Phi Phong bậc 3

Phi Phong Siêu Phàm*1

Nâng cấp thành công Phi Phong bậc 4

Phi Phong Xuất Trần*1

Nâng cấp thành công Phi Phong bậc 5

Phi Phong Xuất Trần*2

Nâng cấp thành công Phi Phong bậc 6

Phi Phong Lăng Tuyệt*1

Nâng cấp thành công Phi Phong bậc 7

Phi Phong Kinh Thế*1

Nâng cấp thành công Phi Phong bậc 8

Phi Phong Ngự Không*1

Nâng cấp thành công Phi Phong bậc 9

Phi Phong Hỗn Thiên*1

Nâng cấp thành công Phi Phong bậc 10

Phi Phong Sồ Phượng*1


4. Hoàn trả Thú Cưỡi

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nâng bậc thú cưỡi đạt cấp yêu cầu có thể nhận quà

Điều kiện

Thưởng

Thú cưỡi đạt Bậc 2

Roi Ngựa*20 ,Đá Ngũ Sắc*20

Thú cưỡi đạt Bậc 3

Roi Ngựa*40 ,Đá Ngũ Sắc*40

Thú cưỡi đạt Bậc 4

Roi Ngựa*70 ,Đá Ngũ Sắc*70

Thú cưỡi đạt Bậc 5

Roi Ngựa*100 ,Đá Ngũ Sắc*100

Thú cưỡi đạt Bậc 6

Roi Ngựa*150 ,Đá Ngũ Sắc*150

Thú cưỡi đạt Bậc 7

Roi Ngựa*200 ,Đá Ngũ Sắc*200

Thú cưỡi đạt Bậc 8

Roi Ngựa*300 ,Đá Ngũ Sắc*300

Thú cưỡi đạt Bậc 9

Roi Ngựa*500 ,Đá Ngũ Sắc*500

Thú cưỡi đạt Bậc 10

Roi Ngựa*1000 ,Đá Ngũ Sắc*1000


5. Tặng 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Nội dung: Trong sự kiện Nạp 1 lần, quý đại hiệp sẽ nhận ngay khuyến mãi lên đến 50% KNB khi nạp thẻ vào game.

Thưởng nạp

Nạp 1 lần 30 KNB nhận thêm 15 KNB

Nạp 1 lần 60 KNB nhận thêm 30 KNB

Nạp 1 lần 150 KNB nhận thêm 75 KNB

Nạp 1 lần 300 KNB nhận thêm 150 KNB

Nạp 1 lần 600 KNB nhận thêm 300 KNB

Nạp 1 lần 1500 KNB nhận thêm 750 KNB

Nạp 1 lần 3000 KNB nhận thêm 1500 KNB

Nạp 1 lần 6000 KNB nhận thêm 3000 KNB

Nạp 1 lần 15000 KNB nhận thêm 7500 KNB


6. Hoàn Trả Mỗi Ngày

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người tích lũy nạp KNB đạt mức yêu cầu có thể nhận thưởng tương ứng

Mỗi mức thưởng chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

00:00 mỗi ngày làm mới phần thưởng và mức nạp

Mức nạp

Thưởng

Tích lũy nạp 60 KNB

KNB*6,

Vòng Pet*10

Hồn Tinh*3

Phù Exp x3 (5h)*1

Tích lũy nạp 150 KNB

KNB*15

Vòng Pet *20

Hồn Tinh*5

Phi Phong Siêu Phàm(Bậc 1)*1

Tích lũy nạp 300 KNB

KNB*30

Vòng Pet *30

Hồn Tinh*10

Phi Phong Siêu Phàm(Bậc 1)*2

Tích lũy nạp 600 KNB

KNB*60

Vòng Pet *50

Hồn Tinh*20

Phi Phong Xuất Trần(Bậc 2)*1

Tích lũy nạp 1,500 KNB

KNB*150

Vòng Pet *100

Hồn Tinh*30

Phi Phong Xuất Trần(Bậc 2)*2

Tích lũy nạp 3,000 KNB

KNB*300

Vòng Pet *150

Hồn Tinh*50

Phi Phong Lăng Tuyệt(Bậc 3)*1

Tích lũy nạp 6,000 KNB

KNB*600

Vòng Pet *200

Huyết Tinh*2

Phi Phong Kinh Thế (Bậc 4)*1

Tích lũy nạp 9,000 KNB

KNB*900

Vòng Pet *300

Huyết Tinh*4

Phi Phong Ngự Không (Bậc 5)*1

Tích lũy nạp 12,000 KNB

KNB*1200

Hộp Nguyện Ước Bạch Hổ*1

Huyết Tinh*6

Phi Phong Ngự Không (Bậc 6)*1

Tích lũy nạp 18,000 KNB

KNB*1800

Hộp Nguyện Ước Bạch Hổ*2

Huyết Tinh*8

Phi Phong Hỗn Thiên (Bậc 6)*1

Tích lũy nạp 30,000 KNB

KNB*3000

Huyết Tàm Pet*3

Hộp Định Quốc*1

Phi Phong Hỗn Thiên (Bậc 7)*1


7. Siêu Tích Tiêu

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tích lũy tiêu phí KNB đạt số lượng yêu cầu có thể nhận quà

Mỗi mức thưởng chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian sự kiện

Tích lũy Tiêu Phí

Thưởng

Tích lũy tiêu 100 KNB

Roi Ngựa*10

Đá Ngũ Sắc*10

Túi Đá Hồn lv4*1

Phù 1 Triệu EXP*1

Tích lũy tiêu 500 KNB

Roi Ngựa*20

Đá Ngũ Sắc*20

Túi Đá Hồn lv5*1

Phù Cường Hóa Hoàn Mỹ+5 *1

Tích lũy tiêu 1,000 KNB

Roi Ngựa*30

Đá Ngũ Sắc*30

Túi Đá Hồn lv5*2

Phi Phong Xuất Trần*1

Tích lũy tiêu 2,000 KNB

Roi Ngựa*50

Đá Ngũ Sắc*50

Túi Đá Hồn lv6*1

Túi Phúc Phi Phong*1

Tích lũy tiêu 4,000 KNB

Roi Ngựa*70

Đá Ngũ Sắc*70

Túi Đá Hồn lv7*1

Túi Bộ Đồ Lv70*1

Tích lũy tiêu 8,000 KNB

Roi Ngựa*100

Đá Ngũ Sắc*100

Túi Đá Hồn lv8*1

Phi Phong Kinh Thế*1

Tích lũy tiêu 16,000 KNB

Roi Ngựa*200

Chiến Thần Phách*1

Thần Nguyên Châu*1

Hộp Ước Nguyện (Bạch Hổ)*1

Tích lũy tiêu 30,000 KNB

Roi Ngựa *300

Chiến Thần Phách*3

Thần Nguyên Châu*10

Hộp Ước Nguyện (Bạch Hổ)*3

Tích lũy tiêu 50,000 KNB

Roi Ngựa *400

Chiến Thần Phách*6

Thần Nguyên Châu*20

Hộp Ước Nguyện (Bạch Hổ)*5


8. Nạp Nhận Nhiều Lần

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi tích lũy nạp 300 KNB có thể nhận thưởng tương ứng Mỗi mức thưởng chỉ Quà thưởng có thể nhận nhiều lần

Mức nạp

Thưởng

Giới hạn nhận

Mỗi tích nạp 300 KNB

Lông Chu Tước*10, Dầu Chúc Phúc*5

Vô Hạn

 

Võ Lâm Returns - Game kiếm hiệp với lối chơi kinh điển, 10 năm tái hiện

Tags: