Chư vị Đại Hiệp thân mến,

Để giúp đỡ chư vị dễ dàng hơn trong hành trình phiêu bạt giang hồ trong Võ Lâm Returns, SohaGame xin được giới thiệu chuỗi sự kiện "Hồng Phúc Tề Thiên" ngày 09-11/01. Hi vọng những phần thưởng sự kiện có thể bớt đi được nhiều khó khăn cho chư vị.

Thời gian: 00:00 ngày 09/01 đến 23:59 ngày 11/01

Đối tượng: Tất cả máy chủ.

1. Tích Lũy Đăng Nhập

Nội dung: Tích lũy số ngày đăng nhập nhận định quà miễn phí

Điều Kiện

Quà

Tích lũy đăng nhập 1 ngày

Lễ*100, Phù exp x3*1, Bảo Đồ*1

Tích lũy đăng nhập 2 ngày

Lễ*200, Vòng Pet*20, Bảo Đồ*2

Tích lũy đăng nhập 3 ngày

Lễ*300, Túi Đá Hồn lv5*1, Bảo Đồ*3


2. Kho Báu Tầm Bảo

Nội dung: Trong thời gian sự kiện tích lũy số lượt quay tầm bảo có thể nhận quà giá trị

Mức tích lũy và phần thưởng làm mới lúc 00:00 mỗi ngày

Điều kiện

Quà

Tích lũy Đào Bảo 10 lần

Bảo Đồ*1, Phù 1 Triệu EXP*1

Tích lũy Đào Bảo 20 lần

Bảo Đồ*2, Phù 5 Triệu EXP*1

Tích lũy Đào Bảo 50 lần

Bảo Đồ*5, Phù 10 Triệu EXP*1

Tích lũy Đào Bảo 100 lần

Bảo Đồ*10, Phù 100 Triệu EXP*1

Tích lũy Đào Bảo 200 lần

Bảo Đồ*20, Rương Bạch Hổ*1

Tích lũy Đào Bảo 400 lần

Bảo Đồ*40, Rương Bạch Hổ*3

Tích lũy Đào Bảo 700 lần

Bảo Đồ*70, Rương Bạch Hổ*5


3. Siêu Giám Định

Nội dung: Nạp 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu có thể nhận phần thưởng

Yêu Cầu

Thưởng

Nạp 1 lần 30 KNB

Hình Giám Định*2

Nạp 1 lần 60 KNB

Hình Giám Định*4

Nạp 1 lần 150 KNB

Hình Giám Định*6, Thanh Đan*1

Nạp 1 lần 300 KNB

Hình Giám Định*12, Thanh Đan*2

Nạp 1 lần 600 KNB

Hình Giám Định*24, Thanh Đan*4

Nạp 1 lần 1500 KNB

Hình Giám Định*48, Thanh Đan*8, Thiên Linh Tỏa*4

Nạp 1 lần 3000 KNB

Hình Giám Định*96, Thanh Đan*16, Thiên Linh Tỏa*8

Nạp 1 lần 6000 KNB

Hình Giám Định*192, Thanh Đan*32, Thiên Linh Tỏa*16

Nạp 1 lần 15000 KNB

Hình Giám Định*288, Thanh Đan*48, Thiên Linh Tỏa*24, Linh Phách Đan*1


4. Giám Định Mỗi Ngày

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích lũy số lượt giám định trang bị đạt yêu cầu có thể nhận quà

Điều kiện

Thưởng

Tích lũy Giám Định 10 lượt

Hình Giám Định*5

Tích lũy Giám Định 20 lượt

Hình Giám Định*10

Tích lũy Giám Định 35 lượt

Hình Giám Định*15

Tích lũy Giám Định 50 lượt

Hình Giám Định*20

Tích lũy Giám Định 70 lượt

Hình Giám Định*30

Tích lũy Giám Định 100 lượt

Hình Giám Định*40

Tích lũy Giám Định 150 lượt

Hình Giám Định*60

Tích lũy Giám Định 200 lượt

Hình Giám Định*80

Tích lũy Giám Định 300 lượt

Hình Giám Định*120


5. Hoàn trả Pet

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nâng cấp pet đạt cấp yêu cầu có thể nhận quà

Điều kiện

Thưởng

Pet đạt cấp 30

Vòng Pet*15

Pet đạt cấp 35

Vòng Pet*20

Pet đạt cấp 40

Vòng Pet*25

Pet đạt cấp 45

Vòng Pet*30

Pet đạt cấp 50

Vòng Pet*35

Pet đạt cấp 55

Vòng Pet*40

Pet đạt cấp 60

Vòng Pet*45

Pet đạt cấp 65

Vòng Pet*50

Pet đạt cấp 70

Vòng Pet*55

Pet đạt cấp 75

Vòng Pet*60

Pet đạt cấp 80

Vòng Pet*65

Pet đạt cấp 85

Vòng Pet*70

Pet đạt cấp 90

Vòng Pet*75

Pet đạt cấp 95

Vòng Pet*80

Pet đạt cấp 100

Vòng Pet*85

Pet đạt cấp 105

Vòng Pet*100

Pet đạt cấp 110

Vòng Pet*150

Pet đạt cấp 115

Vòng Pet*180

Pet đạt cấp 120

Vòng Pet*250


6. Tặng 50% Giá Trị Thẻ Nạp

Nội dung: Trong sự kiện Nạp 1 lần, quý đại hiệp sẽ nhận ngay khuyến mãi lên đến 50% KNB khi nạp thẻ vào game.

Thưởng nạp

Nạp 1 lần 30 KNB nhận thêm 15 KNB

Nạp 1 lần 60 KNB nhận thêm 30 KNB

Nạp 1 lần 150 KNB nhận thêm 75 KNB

Nạp 1 lần 300 KNB nhận thêm 150 KNB

Nạp 1 lần 600 KNB nhận thêm 300 KNB

Nạp 1 lần 1500 KNB nhận thêm 750 KNB

Nạp 1 lần 3000 KNB nhận thêm 1500 KNB

Nạp 1 lần 6000 KNB nhận thêm 3000 KNB

Nạp 1 lần 15000 KNB nhận thêm 7500 KNB


7. Hoàn Trả Mỗi Ngày

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, người tích lũy nạp KNB đạt mức yêu cầu có thể nhận thưởng tương ứng

Mỗi mức thưởng chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

00:00 mỗi ngày làm mới phần thưởng và mức nạp

Mức nạp

Thưởng

Tích lũy nạp 60 KNB

KNB*12,

Roi Ngựa*10

Đá Ngũ Sắc*10

Phù Exp x3 (5h)*1

Tích lũy nạp 150 KNB

KNB*30

Roi Ngựa*20

Đá Ngũ Sắc*20

Phi Phong Siêu Phàm(Bậc 1)*1

Tích lũy nạp 300 KNB

KNB*60

Roi Ngựa*30

Đá Ngũ Sắc*30

Phi Phong Siêu Phàm(Bậc 1)*2

Tích lũy nạp 600 KNB

KNB*120

Roi Ngựa*50

Đá Ngũ Sắc*50

Phi Phong Xuất Trần(Bậc 2)*1

Tích lũy nạp 1,500 KNB

KNB*300

Roi Ngựa*100

Đá Ngũ Sắc*70

Phi Phong Xuất Trần(Bậc 2)*2

Tích lũy nạp 3,000 KNB

KNB*600

Roi Ngựa*150

Đá Ngũ Sắc*100

Phi Phong Lăng Tuyệt(Bậc 3)*1

Tích lũy nạp 6,000 KNB

KNB*1200

Roi Ngựa*250

Huyết Tinh*2

Phi Phong Kinh Thế (Bậc 4)*1

Tích lũy nạp 9,000 KNB

KNB*1800

Roi Ngựa*400

Huyết Tinh*4

Phi Phong Ngự Không (Bậc 5)*1

Tích lũy nạp 12,000 KNB

KNB*2400

Hộp Nguyện Ước Bạch Hổ*1

Huyết Tinh*6

Phi Phong Hỗn Thiên (Bậc 6)*1

Tích lũy nạp 18,000 KNB

KNB*3600

Hộp Nguyện Ước Bạch Hổ*2

Huyết Tinh*8

Phi Phong Số Phượng (Bậc 7)*1

Tích lũy nạp 30,000 KNB

KNB*6000

Hộp Định Quốc*1

Huyết Tinh*10

Phi Phong Tiềm Long (Bậc 8)*1


8. Siêu Tích Tiêu

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, Tích lũy tiêu phí KNB đạt số lượng yêu cầu có thể nhận quà

Mỗi mức thưởng chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian sự kiện

Tích lũy Tiêu Phí

Thưởng

Tích lũy tiêu 100 KNB

Hồn Tinh*3

Linh Châu lv1*5

Túi Đá Hồn lv3*2

Rương Vàng*10

Tích lũy tiêu 500 KNB

Hồn Tinh*5

Linh Châu lv1*20

Túi Đá Hồn lv4*2

Linh Phách Đan Nhỏ*2

Tích lũy tiêu 1,000 KNB

Hồn Tinh*10

Linh Châu lv2*10

Túi Đá Hồn lv5*1

Túi Bộ Đồ Lv60*1

Tích lũy tiêu 2,000 KNB

Hồn Tinh*20

Túi Đá Hồn lv5*2

Phù 100 triệu Exp*1

Túi Phúc Phi Phong*1

Tích lũy tiêu 4,000 KNB

Hồn Tinh*40

Linh Châu lv3*20

Túi Đá Hồn lv6*1

Túi Bộ Đồ Lv70*1

Tích lũy tiêu 8,000 KNB

Hồn Tinh*60

Linh Châu lv4*20

Túi Đá Hồn lv7*1

Quà Nhẫn*1

Tích lũy tiêu 16,000 KNB

Hồn Tinh*80

Chiến Thần Phách*1

Túi Đá Hồn lv8*1

Hộp Ước Nguyện (Bạch Hổ)*1

Tích lũy tiêu 30,000 KNB

Hồn Tinh*100

Chiến Thần Phách*3

Túi Đá Hồn lv8*2

Hộp Ước Nguyện (Bạch Hổ)*3

Tích lũy tiêu 50,000 KNB

Hồn Tinh*150

Chiến Thần Phách*6

Túi Đá Hồn lv9*1

Hộp Ước Nguyện (Bạch Hổ)*5


9. Nạp Nhận Nhiều Lần

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi tích lũy nạp 300 KNB có thể nhận thưởng tương ứng

Thưởng có thể nhận nhiều lần.

Mức nạp

Thưởng

Giới hạn nhận

Mỗi tích nạp 300 KNB

Vòng Pet*10, Bảo Đồ*2

Vô Hạn

 

Võ Lâm Returns - Game kiếm hiệp với lối chơi kinh điển, 10 năm tái hiện

Tags: