Chư vị Đại Hiệp thân mến,

Để giúp đỡ chư vị dễ dàng hơn trong hành trình phiêu bạt giang hồ trong Võ Lâm Returns, SohaGame xin được giới thiệu chuỗi sự kiện "Hồng Phúc Tề Thiên" ngày 17-19/02. Hi vọng những phần thưởng sự kiện có thể bớt đi được nhiều khó khăn cho chư vị.

Thời gian: 00:00 ngày 17/02 đến 23:59 ngày 19/02

Đối tượng: Tất cả máy chủ.

1. Tài Lộc

Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, người tích lũy nạp KNB đạt mức yêu cầu có thể nhận thưởng hoàn trả 

Phần thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất mỗi ngày

Máy chủ S1-26

ĐIỀU KIỆN

THƯỞNG

Tích lũy nạp 3,888 KNB

KNB*2488

Quà Nhẫn*2

Hộp Ước Nguyện Bạch Hổ*1

Túi Đá Hồn lv7*2

Linh Phách Đan*1

Tích lũy nạp 188 KNB

Túi Đá Hồn lv5*1

Linh Phách Đan Nhỏ*2

Tích lũy nạp 888 KNB

Túi Đá Hồn lv5*2

Linh Phách Đan Nhỏ*4

Thỏi Vàng*2

Tích lũy nạp 1,888 KNB

Túi Đá Hồn lv6*1

Linh Phách Đan Nhỏ*6

Phù Exp x10*1

Máy chủ S27-30

ĐIỀU KIỆN

THƯỞNG

Tích lũy nạp 2,888 KNB

KNB*1888

Thần Nguyên Châu*4

Hộp Ước Nguyện Bạch Hổ*1

Túi Đá Hồn lv6*3

Phù c.hóa hoàn mỹ lv10*2

Tích lũy nạp 188 KNB

Phù c.hóa hoàn mỹ lv5*1

Túi Đá Hồn lv5*1

Tích lũy nạp 888 KNB

Phù c.hóa hoàn mỹ lv8*2

Túi Đá Hồn lv5*2

Túi Độ Bộ Lv60*1

Tích lũy nạp 1,888 KNB

Phù c.hóa hoàn mỹ lv10*1

Túi Đá Hồn lv6*2

Túi Độ Bộ Lv70*1


2. Tích Lũy Đăng Nhập

Nội dung: Tích lũy số ngày đăng nhập nhận định quà miễn phí

Điều Kiện

Quà

Tích lũy đăng nhập 1 ngày

Lễ*100, Phù exp x3*1, Dầu Chúc Phúc*10

Tích lũy đăng nhập 2 ngày

Lễ*200, Roi Ngựa*10, Túi Đá Hồn lv3*3

Tích lũy đăng nhập 3 ngày

Lễ*300, Vòng Pet*20, Bảo Hộ Phù*2


3. Siêu Đãi Vàng

Nội dung: Nạp 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu có thể nhận Vàng hoàn trả

Yêu Cầu

Thưởng

Nạp 1 lần 30 KNB

Rương Vàng*1

Nạp 1 lần 60 KNB

Rương Vàng*2

Nạp 1 lần 150 KNB

Rương Vàng*5

Nạp 1 lần 300 KNB

Thỏi Vàng*1

Nạp 1 lần 600 KNB

Thỏi Vàng*2

Nạp 1 lần 1500 KNB

Thỏi Vàng*3, Linh Châu 1*6

Nạp 1 lần 3000 KNB

Thỏi Vàng*4, Linh Châu 1*18

Nạp 1 lần 6000 KNB

Thỏi Vàng*8, Linh Châu 1*36

Nạp 1 lần 15000 KNB

Thỏi Vàng*20, Linh Châu 1*90

 

4. Ghép Đá Hồn

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, ghép đá hồn đạt cấp yêu cầu sẽ nhận quà

Mỗi mức thưởng có thể nhận nhiều lần

Điều kiện

Thưởng

Ghép thành công Đá Hồn lv5

Túi Đá Hồn lv3*2

Ghép thành công Đá Hồn lv6

Túi Đá Hồn lv4*2

Ghép thành công Đá Hồn lv7

Túi Đá Hồn lv5*2

Ghép thành công Đá Hồn lv8

Túi Đá Hồn lv6*2

Ghép thành công Đá Hồn lv9

Túi Đá Hồn lv7*2

Ghép thành công Đá Hồn lv10

Túi Đá Hồn lv8*2

Ghép thành công Đá Hồn lv11

Túi Đá Hồn lv9*2

Ghép thành công Đá Hồn lv12

Túi Đá Hồn lv10*2

 

5. Hoàn trả Cường Hóa

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, cường hóa trang bị đạt cấp yêu cầu có thể nhận thưởng

Mỗi mức thưởng có thể nhận nhiều lần

Điều kiện

Thưởng

Cường hóa thành công 1 trang bị +5

Dầu chúc phúc*2, Hình Giám Định*2

Cường hóa thành công 1 trang bị +8

Vòng Pet*5, Bảo Đồ*1

Cường hóa thành công 1 trang bị +10

Rương Bạch Hổ*1, Thanh Đan*3

Cường hóa thành công 1 trang bị +12

Túi Đá Hồn lv5*1, Hồn Tinh*4

Cường hóa thành công 1 trang bị +14

Túi Đá Hồn lv6*1, Hồn Tinh*8

Cường hóa thành công 1 trang bị +15

Thần Nguyên Châu*2, Hồn Tinh*10

Cường hóa thành công 1 trang bị +17Túi Đá Hồn lv6*2, Hồn Tinh*15
Cường hóa thành công 1 trang bị +18Túi Đá Hồn lv6*3, Hồn Tinh*20
Cường hóa thành công 1 trang bị +19Túi Đá Hồn lv7*1, Hồn Tinh*30
Cường hóa thành công 1 trang bị +20Túi Đá Hồn lv7*2, Hồn Tinh*50

6. An Bang Xuất Thế

Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, người tích lũy nạp KNB đạt mức yêu cầu có thể nhận thưởng tương ứng.

Mỗi mức thưởng chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.

00:00 mỗi ngày làm mới phần thưởng và mức nạp.

Phần Thưởng: 

Mức nạp

Thưởng

Tích lũy nạp 60 KNB

KNB*12,

Hồn Tinh*5

Túi Đá Hồn lv4*1

Phù Tiến Bậc Pet*1

Tích lũy nạp 150 KNB

KNB*30

Hồn Tinh *10

Túi Đá Hồn lv4*2

Phi Phong Siêu Phàm(Bậc 1)*1

Tích lũy nạp 300 KNB

KNB*60

Hồn Tinh *20

Túi Đá Hồn lv5*1

Phi Phong Siêu Phàm(Bậc 1)*2

Tích lũy nạp 600 KNB

KNB*120

Hồn Tinh *30

Túi Đá Hồn lv5*2

Phi Phong Xuất Trần(Bậc 2)*1

Tích lũy nạp 1,500 KNB

KNB*300

Hồn Tinh *50

Túi Đá Hồn lv6*1

Phi Phong Lăng Tuyệt(Bậc 3)*1

Tích lũy nạp 3,000 KNB

KNB*600

Hồn Tinh *80

Hộp Ước Nguyện Bạch Hổ*1

Phi Phong Kinh Thế (Bậc 4)*1

Tích lũy nạp 6,000 KNB

KNB*1200

Hồn Tinh *140

Túi Đá Hồn lv7*1

Phi Phong Ngự Không (Bậc 5)*1

Tích lũy nạp 9,000 KNB

KNB*1800

Hộp Định Quốc*1

Túi Đá Hồn lv8*1

Phi Phong Hỗn Thiên (Bậc 6)*1

Tích lũy nạp 12,000 KNB

KNB*2400

Hồn Tinh *250

Túi Đá Hồn lv8*2

Phi Phong Sồ Phượng (Bậc 7)*1

Tích lũy nạp 18,000 KNB

KNB*3600

Hộp Định Quốc*2

Túi Đá Hồn lv9*1

Phi Phong Tiềm Long (Bậc 8)*1

Tích lũy nạp 30,000 KNB

KNB*6000

Huy Hiệu An Bang*1

Túi Đá Hồn lv9*2

Phi Phong Chí Tôn (Bậc 9)*1

 
Tích lũy nạp 50,000 KNB

KNB*10000

Mũ An Bang*1

Túi Đá Hồn lv10*3

Phi Phong Vô Song (Bậc 10)*1 

Võ Lâm Returns - Game kiếm hiệp với lối chơi kinh điển, 10 năm tái hiện

Tags: