Các Đại Hiệu thân mến!

Để truyền thêm phần phấn khích cho các đại hiệp trong quá trình săn Boss thế giới
Băng Nhi có một phần quà nho nhỏ để dành tặng cho các vị đại hiệp.
Trong quá trình săn Boss thế giới, tổ đội nào tiêu diệt được Boss hãy chia sẻ hình ảnh cho Băng Nhi, Băng Nhi sẽ gửi phần thưởng đến cho các thành viên 

Để nhận được quà, Tổ đôi diệt Boss **Lưu ý** giúp Băng Nhi như sau :
- Người diệt được Boss là người có tên hiển thị trên Bảng thông báo diệt Boss
- Người cùng tổ đội chung với người diệt Boss phải có mặt tại vị trí Boss chết 
Đặc biệt, tổ đội nào tiêu diệt được Boss Xích Nhãn Long sẽ nhận được phần quà cao hơn

Thể lệ tham dự:
1. Like và share bài viết
2. Người tiêu diệt Boss (có tên trên danh sách diệt boss) sẽ gửi ảnh Tên bản thân hiện trên danh sách diệt Boss.
Các thành viên trong tổ đội với người diệt Boss sẽ gửi ảnh đứng chung với người diệt Boss tại vị trí của Boss (thấy cả bảng danh sách thành viên trong pt ) 
3. Ghi rõ tên nhân vật (đúng như trong game) và server
***Lưu ý
***: mỗi người chỉ được tham dự 1 lần

Phần quà cho mỗi thành viên 

  • - Rương vàng *10
  • - Túi đá hồn 5 *1
  • - Roi ngựa *20
  • - Vòng pet *20 
  • - Hồn tinh *5

Phần quà đặc biệt – Boss Xích Nhãn Long 

  • - Rương vàng * 30
  • - Túi đá hồn 5 *3
  • - Roi ngựa * 50
  • - Vòng pet *50
  • - Hồn tinh *15

-----------------
Võ Lâm Returns - Lối chơi kinh điển, 10 năm tái hiện

Tags: